Umbrien

En plats att länga till!

Trots sin skönhet har Umbrien förskonats från de stora turistströmmarna och är fortfarande en oupptäckt pärla.

Tidigt på morgonen rasslar jordbruksmaskinerna igång ute på fälten samtidigt som butiksägarna i byn sätter nyckeln i låset. Caféerna slår upp dörrarna och kyrkklockorna vid den lilla piazzan förkunnar att dagen har börjat. Efter lunch tystnar allt som på ett givet klockslag när allt stängs igen för ett par timmars eftermiddagsvila.

På kvällen samlas familjerna runt matbordet. Under natten är det alldeles stilla bortsett från cikadornas gnissel och hundskall långt bort i fjärran.